Ο Σύλλογος συνεργάζεται αρμονικά με Κεντρικά Υπουργεία και τις Τοπικές Αρχές (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δήμος Δωρίδος), τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τους Τοπικούς Πολιτιστικούς Συλλόγους, για την υλοποίηση των επιδιώξεών του, όπως:

 • Η ηθική και υλική αρωγή της Αδελφότητας προς την επαρχία Δωρίδας σε έργα κοινωφελή και φιλανθρωπικά, δυνάμενα να συντελέσουν στην εν γένει βελτίωση της επικοινωνίας-συγκοινωνίας και της προαγωγής του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων στην επαρχία Δωρίδος.

 • Οι ενέργειες προς τις Αρχές της κεντρικής όσο και της αποκεντρωμένης Διοίκησης για την υπέρ της Δωρίδας, ρύθμιση υποθέσεων ή τακτοποίηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος. Ειδικότερη εστίαση πραγματοποιείται σε δράσεις που έχουν τη δυνατότητα να ωφελήσουν τους κατοίκους του Δήμου Δωρίδας, μέσω τουριστικής ανάπτυξης, αγρο-κτηνοτροφικής και δασικής εκμετάλλευσης, μεταποίησης και εμπορίας τοπικών προϊόντων όπως και της ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής με στόχο να συντελέσουν στην καλύτερη αξιοποίησή της.

 • Η ανάδειξη του Πολιτιστικού και Περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Δωρίδας καθώς και η προαγωγή του Πολιτισμού και Αθλητισμού στη Δωρίδα και εκτός αυτής.

  Ειδικότερα: Η προώθηση επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων εντός και πέριξ της λίμνης του Μόρνου, η προβολή και αξιοποίηση ορεινών όγκων, ευρωπαϊκών και τοπικών μονοπατιών, ορειβατικών καταφυγίων και του αναρριχητικού κέντρου Συκιάς, η προώθηση του αγροτουρισμού, η ανάδειξη θρησκευτικών μνημείων και παραδοσιακών οικισμών, του αρχαιολογικού μουσείου Λιδωρικίου και λαογραφικών μουσείων, η ισόρροπη και ολοκληρωμένη προβολή της Δωρίδας και των υφιστάμενων τουριστικών υποδομών και δραστηριοτήτων.

 • Η ανάδειξη ιδιαίτερων διατροφικών συνηθειών της Δωρίδας σε συνδυασμό με τοπικά προϊόντα.

 • Η ανάδειξη νέων κατευθύνσεων επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης αναφορικά με την Δωρίδα και τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα.

 • Η διοργάνωση εκδηλώσεων, συναντήσεων, συνεδρίων, ημερίδων, διαλέξεων, επιμορφωτικών σεμιναρίων, καλλιτεχνικών εκθέσεων με αντικείμενο την προβολή, προώθηση και εξυπηρέτηση ενός ή/και περισσοτέρων εκ των ανωτέρω σκοπών του.

 • Η έρευνα, συλλογή, αξιοποίηση, φύλαξη, έκθεση και διατήρηση ολοκληρωμένου και κατά τα σύγχρονα επιστημονικά και υλικοτεχνικά πρότυπα οργανωμένου, φυσικού και ψηφιακού, ιστορικού αρχείου.

 • Η προώθηση και προβολή του έργου της μέσω της ιστοσελίδας της.

 • Η ηθική υποστήριξη νέων και ασθενούντων μελών της Αδελφότητας που χρήζουν συμπαράστασης καθώς και νέων με εξέχουσες επιδόσεις στην επιστήμη και στις τέχνες, και υλική υποστήριξη αυτών, εφόσον οι πόροι της Αδελφότητας το επιτρέπουν και σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό.

 • Η συνδρομή πασχόντων και απόρων Δωριέων οι οποίοι έχουν ανάγκη ιατρικής ή νοσοκομειακής περίθαλψης, όπου εμφανίζεται η σχετική ανάγκη, τοπικά και υπερτοπικά.

 • Η συνάντηση στη “Δωρική Στέγη” των Δωριέων καθώς και όλων των Πολιτιστικών Συλλόγων και των Τοπικών Αρχών και η μεταξύ τους επικοινωνία για την ανάπτυξη και βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων καθώς και τη σύσφιξη των φιλικών και πατριωτικών δεσμών.