Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου

/Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου
Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου 2017-10-04T08:45:39+00:00

Στην Αρτοτίνα βρίσκεται η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου – το μοναστήρι στο οποίο καλογέρεψε ο Αθανάσιος Διάκος προτού ξεχυθεί στο αρματολίκι. Μέχρι και σήμερα σώζεται το κελί στο οποίο εμόνασε ο Ήρωας. Έξω ακριβώς από το κελί του Διάκου, η Κεντρική Επιτροπή Εκατονταετηρίδος εντοίχισε το 1930 μαρμάρινη επιγραφή «Ενταύθα εμόνασε το τέκνον της Αρτοτίνης, ο Αθανάσιος Διάκος».