ΔΩΡΙΚΗ  ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ

DORIC  SOCIETY

Έτος  Ιδρύσεως 1906

Ιέρωνος 6 & Τιμοθέου, 11634 Παγκράτι, ΤΗΛ. / FAX: 210-7513646, Α.Φ.Μ 090179169, Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2021

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σε συνέχεια συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δωρικής Αδελφότητας με ημερομηνία 6-10-2021, ο Πρόεδρος προσκαλεί τα μέλη της Δωρικής Αδελφότητας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021 ώρα 6:00 μμ. στη Δωρική Στέγη, Ιέρωνος 6 στο Παγκράτι, σύμφωνα με το κεφάλαιο ΣΤ’ του Καταστατικού της.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας δηλ. βάσει άρθρου 33, αν παρίσταται λιγότερο από το 1/3 των μελών με δικαίωμα ψήφου η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται 15 ημέρες μετά, ήτοι την Δευτέρα 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 6:00 μμ. στον ίδιο χώρο και θεωρείται σε απαρτία για όσα μέλη παρευρίσκονται και έχουν δικαίωμα ψήφου.

Δικαίωμα ψήφου έχουν οι έχοντας εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για την τελευταία τριετία, ήτοι 3 έτη x 5 € = 15 € (άρθρο 7).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Οικονομικός απολογισμός 2020 – 2021- έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και εισήγηση του Ταμία
  2. Απολογισμός πεπραγμένων 2020 – 2021
  3. Συζήτηση πρότασης απερχομένου ΔΣ προς αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας μέσω ενοικίασης της Δωρικής Στέγης
  4. Ανακοίνωση διενέργειας Εκλογών την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου (βάσει άρθρου 16)
  5. Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Δωρικής Αδελφότητας

Με Τιμή

Ο Πρόεδρος

Μπαλατσούρας  Γιάννης

Η Γενική Γραμματέας

Μαρία Ανδρίτσου