Για την υποβολή Προτάσων του Μέτρου 19 “Στήριξη για τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠοΚ- Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) του ΠΑΑ 2014-2020 για την Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ”

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ