Η Δωρική Αδελφότητα είναι ο Πολιτιστικός και Πατριωτικός Σύλλογος των εν Αθήναις Δωριέων, καταγόμενων από την επαρχία Δωρίδας του Νομού Φωκίδος. Είναι Σύλλογος Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, αποκλειστικά κοινωφελών επιδιώξεων και ένα από τα παλαιότερα σωματεία της χώρας μας. Η ιστορία της ξεκινά το 1906, όταν εμπνευσμένοι, ανιδιοτελείς και αγνοί συμπατριώτες μας αποφάσισαν να ιδρύσουν ένα κοινωφελές και πρωτοπόρο για εκείνη την εποχή σωματείο. Το 2016 συμπλήρωσε 110 χρόνια αδιάκοπης και συνεπούς παρουσίας από την ίδρυσή της.

Στη “Δωρική Στέγη” στο Παγκράτι (Ιέρωνος 6) πραγματοποιούνται συναντήσεις των Δωριέων καθώς και όλων των εν Αθήναις Πολιτιστικών Συλλόγων και των Τοπικών Αρχών. Μέσα από αυτή την επικοινωνία αναπτύσσονται αξιόλογες πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις και σφυρηλατούνται φιλικοί και πατριωτικοί δεσμοί.

Οι ιδρυτικοί και καταστατικοί της στόχοι και σκοποί περιλαμβάνουν την υποστήριξη και την σφυρηλάτηση της αλληλεγγύης και ενότητας των εν Αττική και απανταχού Δωριέων καθώς και την διάσωση της ιστορικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Στους στόχους μας συμπεριλαμβάνονται η ηθική και υλική αρωγή της Αδελφότητας προς την επαρχία Δωρίδας σε έργα κοινωφελή και φιλανθρωπικά, δυνάμενα να συντελέσουν στην εν γένει βελτίωση της επικοινωνίας-συγκοινωνίας, οι ενέργειες προς τις Αρχές της κεντρικής όσο και της αποκεντρωμένης Διοίκησης για την υπέρ της Δωρίδας, ρύθμιση υποθέσεων ή τακτοποίηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος, η ανάδειξη του Πολιτιστικού και Περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Δωρίδας καθώς και η προαγωγή του Πολιτισμού και Αθλητισμού στη Δωρίδα και εν γένει της προαγωγής του βοιωτικού επιπέδου των κατοίκων στην επαρχία Δωρίδος μέσα από διάφορες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

Προς την Πολιτεία καταθέτουμε συγκεκριμένες προτάσεις και προβαίνουμε σε παρεμβάσεις σε θέματα που άπτονται της βελτίωσης του επιπέδου της παιδείας, της υγείας, της ασφάλειας και της αειφόρου ανάπτυξης στην περιοχή μας.