Προς τα μέλη μας έχουμε αναλάβει τις παρακάτω πρωτοβουλίες:

  • Τακτικές συναντήσεις με Πρόεδρους των εν Αθήναις Συλλόγων και Εκπροσώπων των Κοινοτήτων για την καταγραφή των ιδιαίτερων αναγκών κάθε χωριού

  • Σεμινάρια για ανέργους νέους για τεχνικές εξεύρεσης εργασίας

  • Έκδοση μικρής εφημερίδας / Ενημερωτικού Δελτίου

  • Αναβάθμιση της ιστοσελίδας μας www.dorikiadelfotis.gr και της αντίστοιχης του Facebook

  • Τακτική ενημέρωση των μελών μας μέσω ιστοσελίδας και των Social Media

 Επίσης τα τελευταία έτη έχουμε διοργανώσει σημαντικές εκδηλώσεις που έχουν λάβει μεγάλη δημοσιότητα:

  • Εκδήλωση – ελάχιστο φόρο τιμής στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου, αφιερωμένη στο συμπατριώτη μας πρότυπο Πατριώτη και Αγωνιστή, Στρατηγό Ιωάννη Μακρυγιάννη

  • Εσπερίδα για τις Γερμανοϊταλικές καταστροφές και εκτελέσεις στην Δωρίδα –Φωκίδα

  • 17ο και 18ο Πανδωρικό Συνέδριο (2013, 2016) με θέμα τις Αναπτυξιακές Προοπτικές της Δωρίδας

  • Συμμετοχή στην ετήσια εκδήλωση αναβίωσης Δημοτικού τραγουδιού στη Δωρίδα